Kindercoach

Ontdek de taal van het kind

Opvoeden anno nu. Steeds meer ouders vinden het moeilijk om hun kind zorgvuldig voor te bereiden op een volwassen leven in deze snel veranderende wereld. Kinderen zijn minder afhankelijk van hun ouders als het gaat om het verzamelen van kennis. Moderne communicatiemiddelen vervullen hierin een belangrijke rol, waardoor traditionele opvoedingsrollen veranderen.

Een kindercoach kan in de begeleiding van kind en ouders/opvoeders waardevolle opvoedingsondersteuning geven. Een belangrijke vraag is ‘Hoe ga ik als ouder om met deze wisselende omstandigheden en behoud ik tegelijkertijd de waarden die ik aan mijn kind wil meegeven?’ In de praktijk blijken ouders op deze vraag én op vele andere opvoedproblemen niet zo makkelijk een antwoord te kunnen vinden. De kindercoach helpt!

Doelgroep
De opleiding Kindercoach is bedoeld voor diegene die als coach kinderen en ouders wil leren begeleiden in de opvoeding en bij ontwikkelingsvraagstukken.

EUR 1740.00